Vårt miljøengasjement

Hva gjør vi for miljøet?

Vi setter miljø høyt og vi ønsker å skape økt fokus på miljø. Vi gjør det enkelt for våre kunder å bidra til dette gjennom å tilby deres arbeidsplass fairtrade kaffe fra Puro. Slik kan vi sammen være med på å redde miljøet og regnskogen. 

Miljøfyrtårn

Kaffebryggeriet er resertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker, men også om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester. 

Puro Fairtrade kaffe

Puro ble etablert som et ønske om å stoppe utnyttelsen av fattige land. Dette gjorde man ved å sørge for at kaffebønder fikk rettferdige priser og ved bevaring av regnskogens biologiske mangfold i kaffeproduserende land. Vi er stolte av å kunne tilby kunder kaffe og te med fairtrade verdier til deres arbeidsplass. 

en mann og dame som smiler i naturen
Bevaring av regnskogen

Penger fra salg av Puro kaffe går til kjøp og vern av regnskogsreservater i de samme landene som kaffen kommer fra. Én pose (1 kg) Puro kaffe bidrar til å redde hele 20 kvadratmeter med regnskog. De fleste av våre kunder kjøper kartonger med Puro kaffe, hvor én kartong inneholder 9 poser med kaffe. Det betyr at én kartong med vår kaffe reder hele 180 kvadratmeter med regnskog!