vårt miljøavtrykk

Kaffe redder regnskogen

Visste du at 1 kg Puro Fairtrade kaffe redder 26 kvm med regnskog? 

Som en re-sertifisert Miljøfyrtårn bedrift viser Kaffebryggeriet sitt miljøengasjement til kunder og leverandører. Gjennom Puro Fairtrade Coffee og World Land Trust bidrar vi til en bedre fremtid, med fairtrade verdier og kaffebrenning ved hjelp av solenergi, for å etterlate et positivt fotavtrykk.

Vårt mål - bevaring av regnskogen

Vi setter miljø høyt og vi ønsker å skape økt fokus på miljø. Derfor er vi stolt av å kunne tilby Fairtrade kaffe fra Puro til våre kunder. Dette gjør at vi sammen kan bidra til å ta vare på regnskogen vi har  på denne kloden. 

Fairtrade og organisk kaffe

Gjennom arbeidet vårt med Puro er vi med på å gi rettferdige priser til våre kaffebønder og deres plantasjearbeidere. Takket være Puros samarbeid med World Land Trust, kan vi bidra til å bevare regnskogsreservatene i alle land vår kaffe kommer fra. 

Puro er et perfekt kaffevalg for etiske og miljøbevisste bedrifter som vil gjøre en god gjerning samtidig som de drikker utsøkt kaffe. 

En kvinne i stripet skjorte og rød lue som høster kaffekirsebær fra en miljøvennlig, frodig plante.
Hender som planter et lite tre i fruktbar jord, viser en miljøansvarsinnsats.

PUROS SOSIALE INITIATIVER

Samfunnsengasjement

Gjennom Puros sosiale initiativer, er Kaffebryggeriet med på å bygge en mer harmonisk fremtid. Vi er med på å bidra til tre veldedige prosjekter:

Trees 4 Schools

Dette initiativet bidrar til finansiering av planting og dyrking av trær ved vanskeligstilte skoler i Sør-Afrika

Kaffedyrkere i Kongo

En investering i samarbeid med CDI Bwamanda som fokuserer på å støtte 50 000 Fairtrade-kaffedyrkere i regionen

Orangutanger på Borneo

Et prosjekt for å kjøpe og bevare regnskogen i Malaysia for å redde orangutangene i Borneo

Bevaring av regnskogen

Når du velger Kaffebryggeriet, er du med på å beskytte regnskogen. Takket være et unikt samarbeid med World Land Trust, kan Puro gi tilbake til jorda og de leveområdene som kaffen kommer fra. 

For hver kilo Puro kaffe du kjøper, er du med på å redde 20m² med regnskog. Til nå har vi reddet 602 619 mål med regnskog i 22 Puro reservater i 13 kaffeproduserende land. 

En smilende mann og kvinne iført tradisjonelle klær og stråhatter står blant tett grønt løvverk og ser ut til siden og legemliggjør miljøansvar.
Start video

Reservater

Vi vet at penger ikke vokser på trær, men penger som går til kjøp av Puro produkter går til dyrking av trær. Disse trærne i kaffeproduserende land er med på å skape vakre regnskogsreservater.

Hittil har vi reddet 602 619 mål med regnskog i 22 Puro reservater i 13 kaffeproduserende land. Vi har også ivaretatt 28 millioner trær og lagret 42 millioner ton med CO2. Vi er virkelig stolt av det vi har oppnådd så langt!

Arter

Hver dag blir mange arter utryddet. Puros reservater er basert på et ønske om å bevare regnskogen og sikre trygge habitater for arter som står i faresonen for å  bli utryddet. 

I dag kan 490 arter som anses for å være i risikogruppen, kalle et Puro-reservat for sitt hjem. 

Logoen til miljöfyrtärn med et stilisert blått fyrtårn med en hvit bjelke og grønt blad, ved siden av teksten "miljöfyrtärn" med et registrert varemerkesymbol.

Redusere miljøpåvirkninger

Siden 2016 har Kaffebryggeriet vært sertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet for å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker.  Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester. 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Kaffebryggeriet i årene fremover. Forslag kan sendes til oss.

Gjenvinning av emballasje

Logo av "gront punkt" med en sirkulær grønn pil på hvit bakgrunn med teksten i grønt som symboliserer miljøansvar.

Kaffebryggeriet er medlem av Grønt Punkt Norge. Dette betyr at vi tar vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av vår emballasje. 

Vi er i tillegg tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed vårt produsentansvar for EE-produkter.

Nærbilde av brente kaffebønner som blandes av en metallrøremaskin i en miljømessig ansvarlig kommersiell brennemaskin.

karbonnøytral

Mindre karbonutslipp

Våre kaffebønner krysser flere hav for å komme frem til vårt Puro kaffebrenneri, hvor kaffebønnene transformerer seg fra lysegrønn til mørkebrun.  Vi ønsker ikke at denne fantastiske reisen fra å dyrke, bearbeide og sende kaffebønnene skal bidra til oppvarming av planeten. 

Puro har holdt en karbonnøytral linje siden 2016 og er karbonnøytrale frem til 2024. Dette planlegger vi fortsette med. 

Puro kaffeplantasje

Finca de Puro Cafè

Finca de Puro Cafè i Honduras er en samskapning som forsøker å harmonisere Fairtrade økologisk kaffedyrking med naturen. Puro implementerer strategier for å gjenplante, fremme og berike både regnskog, arter og lokale samfunn. 

Start video
Skroll til toppen