Det viser seg at det ikke alltid er like lett å finne riktig leverandør av kaffemaskin til jobben. Her er noen enkle følgeregler for deg som er ansvarlig for innkjøp av kaffeleverandør:

1. Se på regnskapet til de leverandørene du vurderer.
Ta et raskt søk på proff.no, Pure Help el. lignende, og gå igjennom nøkkeltall som likviditet, lønnsomhet og soliditet. Ta hensyn til at det er et sunt og friskt selskap du inngår avtale med; og som ikke står i fare for å gå konkurs eller må spare på ressurser for å overleve. Dette vil i så fall gå ut over servicenivået, og det kan bli vanskelig å etterleve det man har lovet i kontraktsforhandlingene. Velg lokal leverandør med rask responstid og god service.

2. Se nøye igjennom leasingavtalen.
De fleste kaffeleverandører har et samarbeid med et leasingselskap, og kundene velger ofte å lease kaffemaskiner – noe som er en god løsning. Men det er verdt å merke seg at dersom din kaffeleverandør skulle gå konkurs ila. leasingperioden, vil du som kunde fortsatt måtte betale dine forpliktelser overfor leasingselskapet. Du vil da ikke motta varer eller teknisk hjelp av det selskapet du inngikk avtale med. Derfor viser vi igjen til pkt. 1 om å være nøye og kritisk til regnskap og soliditet av leverandør – uansett hvor billige og flotte maskiner, flink selger og hva de lover.

3. Hva koster det å lease en kaffemaskin eller kaffeavtale?
Her må man ha tungen rett i munnen! Det er mange løsninger der ute, og mange velger dessverre å skjule kostnader med mindre skrift. Noen deler opp alle priser i avtalen, som kaffemaskin, kaffe- og ingredienser, serviceavtale, frakt, ekstralevering osv. Om man ikke får med seg alt, kan man risikere at laveste valgte tilbud blir dyrest til slutt.

4. Hva kan du forvente deg av en serviceavtale?
Først av alt så kan man si at disse er ganske like for alle selskapene i kontraktforhandlingen, dessverre lover mange her mer enn de kan levere. Finn derfor ut av hvor mange ansatte leverandøren har i sin serviceavdeling og erfaring hos teknisk personell som skal sikre at din kaffemaskin fungerer etter avtale hver dag i hele leasingperioden. Sjekk også om dere må bestille varer/ingredienser til kaffemaskinen selv. Blir dette sendt med posten el lign.? Eller leverer kaffeleverandøren varene med egne kompetente ansatte, og samtidig etterser maskinene hver måned. Det bør også vurderes om hvor lang responstid kunden har, og om de kan stå inne for det de lover. Ingen ønsker å være tom for kaffe eller ha en kaffemaskin i ustand i flere uker.

5. Kvalitet på teknisk- og servicepersonell.
Mange selskaper bruker mye ressurser på salg og markedsføring, og er mer opptatt av bare å selge avtalen enn å levere det de forplikter seg til i avtaletiden. Se derfor etter selskaper som har en stor og tung serviceavdeling, med fokus på service og kompetanse/erfaring hos teknisk personell.

6. Kvalitet på kaffemaskiner og kaffe
«Du får det du betaler for.» Er det unaturlig billig, kan man ende opp med en løsning hvor ansatte blir misfornøyd. Ingen vil ha en kaffeløsning hvor kaffemaskinen ofte stopper, service og oppfølging er dårlig, og kaffen smaker surt. Kaffemaskinen kan ende opp som en irritasjon på arbeidsplassen og en kamp med leverandør. Sjekk derfor nøye kvalitet på både kaffemaskinen, kaffen og evnen til å bedrive service og oppfølging av dere som kunde. Betal heller litt mer for kvalitet, og bli stolt av produktet dere leverer til ansatte og kunder.

7. Besøk showrom!
Alle seriøse kaffeleverandører har et showrom med alle sine maskiner og produkter. For å bli trygg på valget, anbefaler vi å besøke leverandøren for å se og smake på produktene, samt bli litt kjent med selskapet og de ansatte. Dette vil være det som gir den endelige og gode følelsen for å velge riktig – gitt at punktene over er fulgt.

8. Sjekk referanser
Hvilke kunder har de? Hvor lenge har de vært kunder? Er de fornøyde? Har de en leverandør som oppfyller anbefalingene over?

LYKKE TIL MED VALG AV NY KAFFELEVEREANDØR!