Mistral R 2000

Vannkjøler designet for tungt vannforbruk, meget robust og stilig. Et vellykket design som skjuler vanninntakene og gir total støtte mot vegg. Med pedaler for distribusjon og rustfritt stål. Separat kjølekrets og vann krets for å sikre full beskyttelse mot enhver risiko for lekkasje som kan forurense vannet.