God kaffe – et konsept som består av 3 like viktige deler

Kaffebryggeriet har et uttalt mål om å være best på kaffe og best på service. I dette legger vi rask responstid, dyktige medarbeider som har høy kompetanse innenfor deres område. Dette gjør at vi er meget effektive og løser utfordringer fort og med bra resultat. Det jobbes hele veien med øking av kompetanse på våre medarbeidere slik at vi hele tiden skal ligge i forkant av markedet og tilby litt mer en forventet.

Kvalitetsstyrings – system

Kaffebryggeriet har godt innarbeidete rutiner på alt fra innkjøp til levering mot sluttkunde, samt på interne prosesser i firmaet. Det jobbes stadig med utvikling av nye rutiner og oppdatering av eksisterende.

Kontinuerlig oppfølging

Når det kommer til driften av selskapet, kjører Kaffebryggeriet fast oppfølging på alle kunder basert på et rutesystem. Rutesystemet kjøres på seks ukers intervall, men noen av våre større kunder ligger på fire ukers intervall, eller etter avtale med kunden.

Responstid

Kaffebryggeriet har et uttalt mål om å være best på service. I dette legger vi rask responstid, dyktige medarbeider som har høy kompetanse innenfor deres område. Dette gjør at vi er meget effektive og løser utfordringer fort og med bra resultat. Det jobbes hele veien med øking av kompetanse på våre medarbeidere slik at vi hele tiden skal ligge i forkant av markedet og tilby litt mer en forventet.